Posts Tagged “Ledig för uppdrag”

Konsulten har lång erfarenhet av att leda och driva förändringsprocesser
inom IT. Ledig för uppdrag enligt nedan.

  • Senior Projektledare.
  • 15 + års erfarenhet från IT.
  • Certifieringar inom sitt område.
  • Frilans med eget AB.
  • Pris ca 1,150 kr per timme.

Ort: Stockholm | Ledig från: 25 maj-2018 | id: bb9a

Kontakta oss för konsultprofil – 0708-75 64 15

En riktigt duktig Senior Klienttekniker tillgänglig för uppdrag i Stockholm från och med onsdag (7/2). Deploymentlösningar, SCCM/MDT, Active Directory, IT-drift. Ledig för uppdrag enligt nedan.

  • Senior Klienttekniker
  • 10 års erfarenhet
  • IT drift
  • Jobbar på ett mindre konsultbolag
  • Pris 850 kr per timme

Ort: Stockholm | Ledig från: 5 mars-2018 | id #100