Om oss

TimeBiz är ett konsultbolag som startade upp i lågkonjunktur år 2001. Vi jobbar med talanger. Vi levererar ett unikt stöd och riktiga talanger vilket gör våra kunder till vinnare. Vårt fokus är inom IT.


Våra kunder är främst snabbväxande IT konsultbolag i Sverige. Vi stödjer inom 3 områden.

1. Affärsstyrd tillväxt
Denna är för dig som har affärsmöjligheter som du inte kan leverera. Vi tar fram leverans och stödjer er tills affären är i Mål.

Starta med att posta en gratis jobbannons där du lägger ut ditt uppdrag som du söker konsulter till. Konsulter kan också kontakta dig direkt.

2. Planerad tillväxt
Ni säger vad ni vill rekrytera och vi letar upp detta. Betalning kan ske enligt modellen “när ni får pengar för konsulten” betalar ni till oss alt. fastpris.

Starta med att posta en (eller flera) gratis jobbannonser och du få ta del av vårt nätverk.

3. Beläggning
När ni har konsulter på bänken hjälper vi dem ut till nya uppdrag och bättre lönsamhet för ditt företag.

Starta med att lägga in de konsultprofiler som ni vill belägga. Därefter kan vi börja jobba med dem.


Som Talang hjälper vi dig till nytt uppdrag eller ny arbetsgivare. Vi kan marknaden och vet vilka bolag och kulturer som finns och hur de fungerar i verkligheten.

Vi har ett stort nätverk och pratar dagligen med de stora konsultköparna, konsultbolagen och Talanger som behöver nya uppdrag eller som vill byta arbetsgivare.

Om du är en Talang skall du registrera ditt CV eller konsultprofil. Du kommer att få en rad fördelar som registrerad Talang hos oss.